Hoeveel kapitaal heb je nodig? 6 tips voor het bepalen van de hoogte van je financiering

Wanneer je als ondernemer een financiering nodig hebt voor het uitvoeren van jouw plannen komt er een moment dat je een berekenen moet maken hoeveel geld er nou nodig is. Waar moet je allemaal rekening mee houden? Kijk je alleen naar de investering? Of kijk je breder en neem je ook je werkkapitaal mee? De bepaling van het financieringsbedrag is voor veel ondernemers een van de grootste uitdagingen. Het wordt gemakkelijker om te bepalen hoeveel externe financiering je moet aantrekken als je goed beeld hebt van je situatie en wanneer je een bedrijfsbudget voor je onderneming opstelt. In dit artikel nemen we je mee en geven we je onze tips.
bedrijfsfinanciering en zakelijke lening aanvragen

Maak een verkoopprognose

Maak een prognose van de omzet die je bedrijf volgend jaar verwacht te behalen. De meest eenvoudige manier is te kijken naar de ontwikkeling van de omzet van de omgelopen jaren en daar een gemiddelde van te nemen. De beste manier is te kijken naar de markt, je positie in de markt, je concurrenten en ook naar de extra mogelijkheden die je voorgenomen investering biedt.

Bepaal de bedrijfskosten

In vergelijking met het maken van een verkoopprognose is het in beeld brengen van de toekomstige bedrijfskosten relatief eenvoudig. Je vaste kosten wijzigen niet zo snel, tenzij je b.v. extra medewerkers moet aannemen om je omzetgroei te kunnen realiseren. Of je hebt een extra bedrijfsruimte nodig. Bij de variabele kosten is het verstandig de percentages van de afgelopen jaren mee te nemen. Belangrijk hierbij is o.a. de brutowinstmarge. Welk deel van mijn omzetgroei leidt tot meer ruimte voor de dekking van mijn kosten en winst. Neem ook een deel onvoorzien op, om eventuele tegenvallers te kunnen opvangen.

Bepaal je winst en je financiële ruimte

Uit het bedrijfsresultaat na belastingen en je afschrijvingen moet je een financiering kunnen terugbetalen. Er moet ook voldoende ruimte zijn om reserves te kweken voor de toekomst en ook om b.v. vervangingsinvesteringen te kunnen doen.

Bepaal de vlottende activa

Last but not least is het verstandig te kijken naar de ontwikkelingen van je vlottende activa. Een hogere omzet betekent vaak een hogere debiteurenstand of meer voorraad. Misschien heb je ook meer cash nodig. Ook die moet je betalen uit je winst of anders moet je die meefinancieren. Dat alles bepaalt dan de hoogte van de financiering die je nodig hebt.

Bepaal de vlottende passiva

Gelukkig hoef je als ondernemer niet alles zelf te financieren of aan te kloppen bij een bank of andere financier. Net zoals jij jouw afnemers financiert door het afspreken van krediettermijnen (je debiteuren) doe je dat ook met jouw leveranciers. Zij financieren jouw bedrijf voor een stukje en die financiering, je crediteuren, mag je meenemen bij de bepaling van je kredietbehoefte. Je vlottende activa en passiva bepalen de behoefte aan werkkapitaal.

Bepaal de financiering die nodig is

Je directe investeringen, de ontwikkeling van je werkkapitaal en een buffer voor tegenvallers bepaalt je financieringsbehoefte. Veel ondernemers zijn terughoudend bij het opnemen van deze buffer. Ze vragen het liefst een zo laag mogelijke financiering aan. Dat is een gezond uitgangspunt maar daar schuilen ook risico’s in. Elke financier is not amused als na het verstrekken van een financiering blijkt dat er toch nog een tekort is. Dus, vraag niet te veel, maar zeker niet te weinig.

Hoeveel financiering jouw bedrijf nodig heeft is dus van veel factoren afhankelijk. Meer informatie ontvangen of samen met een van onze ervaren financieringsspecialisten berekenen hoeveel financiering nodig is voor jouw plannen? Neem contact op we gaan graag samen aan de slag.

Contact

Jurgen Aarts

Jurgen Aarts

Directeur

Neem contact op