Stappenplan voor een geslaagde herstructurering van je bedrijf

Elke ondernemer wil het beste voor zijn bedrijf en zijn medewerkers, maar soms kan een herstructurering noodzakelijk zijn. Een crisissituatie kan zich voordoen door bijvoorbeeld verminderde omzet, stijgende kosten of veranderingen in de markt. In zo’n geval is snel en doelgericht ingrijpen cruciaal. Maar hoe kun je een herstructurering het beste aanpakken? In dit artikel bespreken we de belangrijkste stappen voor het opstellen van een succesvol herstructureringsplan.

Herstructureringsplan

Als een ondernemer liquiditeitsproblemen heeft, is het moeilijk om er zelf uit te komen. Een herstructureringsplan is vaak nodig en het is belangrijk om te communiceren met financiers en andere stakeholders. Als een bank de financiering verzorgt, wordt de onderneming vaak overgedragen aan Bijzonder Beheer.

Bij Cygnus werken ervaren specialisten die snel en praktisch handelen in noodsituaties. Na een snelle analyse van de situatie stellen we vast wat er moet gebeuren en werken we samen met de ondernemer om de voorgestelde oplossingen toe te passen. We geloven dat vertrouwen de basis is voor een succesvolle aanpak.

Cygnus heeft een specialistisch team op het gebied van herstructurering. Al onze partners hebben toegang tot het team’s ervaring en expertise. Bovendien hebben we partners met diverse achtergronden en een schat aan kennis in verschillende branches. Ontdek wat wij voor je bedrijf kunnen betekenen.

De 4 stappen van herstructurering

1. Quick scan

Voordat we beginnen met het opstellen van een herstructureringsplan, is het belangrijk om een quick scan uit te voeren. Gezien de kritieke situatie zullen we deze analyse snel en efficiënt uitvoeren. Met de quickscan kunnen we de situatie goed beoordelen. Vervolgens bespreken we samen hoe we de continuïteit van je bedrijf kunnen waarborgen. Op basis van deze scan stellen we een plan op voor de herstructurering.

2. Actieplan

De quick scan resultaten worden omgezet in een actieplan met aanbevelingen op het gebied van:

  • verliesgevende producten of diensten;
  • bedrijfsprocessen;
  • efficiëntieverbetering;
  • faalkostenreductie;
  • financiële herstructurering;
  • fusie/acquisitie/verkoop;
  • aanpassing van het businessmodel.

3. Implementatie / begeleiding herstructurering

De uitvoering van de voorgestelde acties hangt in grote mate af van hoe ze worden geïmplementeerd. Een deskundige en doelgerichte begeleiding van de ondernemer(s) is daarbij nodig. De adviseurs van Cygnus hebben niet alleen de acties voorgesteld, maar kennen de betreffende onderneming inmiddels ook goed. Ze zijn daarom, in de meeste gevallen, de beste keuze voor deze begeleiding. Dankzij hun uitgebreide kennis en praktijkervaring kunnen zij bijdragen aan een gezonde onderneming!

4. Evaluatie en bijsturing

Een herstructurering is een ingrijpend proces. Zorg dat je regelmatig, samen met je adviseur, de voortgang samen evalueert. Houdt de communicatielijnen open en blijf transparant naar je medewerkers en klanten toe. De herstructurering biedt ook nieuwe kansen om je bedrijf sterker, efficiënter en innovatiever te maken!

Geslaagde herstructurering met Cygnus

Een geslaagde herstructurering van je bedrijf vraagt om een doordacht plan van aanpak. Een quick scan, een gedetailleerd actieplan en een goede implementatie en begeleiding zijn daarbij onmisbaar. Benader de herstructurering als een kans om je bedrijf te vernieuwen en te versterken. Zorg voor open communicatie en betrokkenheid van je medewerkers en blijf je actieplan evalueren en bijsturen indien nodig. Met deze aanpak kun je de crisis transformeren in een nieuwe periode van groei en successen.

Waarom Cygnus?

Financieringsscan aanvragen

Krijg snel inzicht in jouw financieringsmogelijkheden