Hoe vergroot je de kans op een succesvolle kredietaanvraag?

Jurgen Aarts

Jurgen Aarts

Register Treasurer (RT)

Inhoud

Je bent ondernemer. Je ruikt kansen en mogelijkheden en je hebt hiervoor een financiering nodig. Daarvoor wil je zelf de risico’s nemen maar je moet ook wat op weg worden geholpen. Hoe vergroot je de kans op een succesvolle kredietaanvraag? 

Allereerst is het belangrijk te weten dat de volgende drie dingen kunnen helpen bij het vergroten van je kans op een succesvolle financiering:

  • Je krijgt eerder krediet als je laat zien dat je ook zélf wilt investeren;
  • Als je het risico voor de financier zo laag mogelijk kunt houden;
  • Als je bewijst dat investeren loont.

Wat kun je doen?

1. Laat zien dat je zelf ook risico loopt 

Straal vertrouwen uit door te laten zien dat ook je zelf ook risico loopt. Op een aantal manieren kun je zelf een deel financieren, zodat de financier sneller geneigd is bij te passen.

  • Je kunt bijv. aandelenkapitaal (bij een BV) bijstorten of privéstortingen (bij een eenmanszaak) doen. Ook kun je een deel van de winst niet uitkeren, maar toevoegen aan de reserves om zo je eigen vermogen te verhogen. Zelf financieren verhoogt je solvabiliteit (de verhouding tussen het eigen en het totale vermogen) en dús de kans op krediet. 
  • Verlaag voorraden en debiteuren. Het geld dat je nog moet ontvangen van je klanten, én je onverkochte voorraden gebruiken je kredietruimte op. Als je voorraden en debiteuren verlaagt (doordat je geld ontvangt), heb je minder krediet nodig.
  • Schrap grote uitgaven die niet direct bijdragen aan de onderneming. Je kunt investeringsruimte scheppen door voorgenomen grotere uitgaven te schrappen. Of je verkoopt activa die je nauwelijks nog gebruikt. Het vrijkomende geld gebruikt je voor nieuwe plannen. 

2. Schets een helder toekomstbeeld

Toekomstverwachting

Geef aan waarom de investeringsplannen geld gaan opleveren. Bespaar je op termijn kosten? Gaat de verkoop omhoog? Hoe beter je de verwachtingen hard kunt maken, hoe meer kans op succes. Denk hierbij aan testen, marktonderzoek, e.d. 

Onderbouw met cijfers

Onderbouw je verhaal met de terugverdientijd. Hierbij bereken je het aantal jaren dat je verwacht nodig te hebben om de investering terug te verdienen. Let op. Houd daarbij óók rekening met de over de nieuwe financiering te betalen rente. 

Maak een liquiditeitsplanning 

Op basis van je plannen en omzetverwachting schat je toekomstige inkomsten en uitgaven. Verwerk hierin óók de investering en de kredietaanvraag. Schenk hier veel aandacht aan, omdat het je kredietbehoefte op korte en langere termijn heel goed zichtbaar maakt. Meer informatie over het verbeteren van liquiditeit lees je hier.

3. Oefen lastige vragen

Je kunt zeker lastige vragen verwachten. Probeer deze vóór te zijn en een goed antwoord voor te bereiden. Veelvoorkomende, lastige vragen zijn:

  • Wat doe je als je van ons een afwijzing krijgt?
  • Hoe verwacht je dat je omzet en de winst zich zullen ontwikkelen?
  • Presteert jouw bedrijf beter dan de rest van de bedrijfstak? Waarom?
  • Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in jullie bedrijfstak?

4. Verzamel vooraf voldoende gegevens 

Naast bovenstaande voorbereidingen is het zinvol alle mogelijke gegevens paraat te hebben. Onze checklist helpt je hierbij en is hier te raadplegen.

Je krijgt eerder krediet als je laat zien dat je ook zélf wilt en kunt investeren, je het risico voor de financier zo laag mogelijk probeert te houden én als je kunt onderbouwen dat de investering loont. Verzamel (met behulp van onze checklist) de informatie waarvan je weet dat die gevraagd zal worden, en bereid antwoorden op lastige vragen voor.

Meer informatie ontvangen? Aarzel niet om contact op te nemen met een specialist.

Download de checklist

Verzamel deze informatie voor een succesvolle kredietaanvraag.