Stappenplan, hoe krijg ik mijn geld als mijn klant failliet is?

Crisistijd blog mkb ondernemers met liquiditeitsproblemen

Een van je klanten gaat failliet. Dat is slecht nieuws. Zodra je hoort dat jouw klant failliet is, moet je direct in actie komen. Bij een faillissement zijn in principe alle schuldeisers gelijk. Tenzij je een ‘preferente vordering’ hebt.

Wat kun je doen?

Wij zetten voor jou de stappen op een rij die je het beste kunt nemen wanneer jouw klant failliet is.

  1. Achterhaal de naam en het adres van de curator. Dat kun je eenvoudig doen via de volgende twee websites:   https://insolventies.rechtspraak.nl/#!/zoeken/index of via  https://www.faillissementsdossier.nl/nl/.
  2. Zorg voor een actueel overzicht van de openstaande facturen.
  3. Dien je vordering het liefst schriftelijk (kan vaak per e-mail) bij de curator in. Stuur altijd een kopie van de openstaande facturen mee.
  4. Vraag de curator altijd om je op de hoogte te houden van het verloop van het faillissement.
  5. Lees de door de curator gemaakte verslagen steeds door. Deze kun je opvragen bij de curator, of zijn te vinden op internet. Bijvoorbeeld op https://www.faillissementsdossier.nl/nl/
  6. Maak, indien vooraf met je klant overeengekomen, altijd aanspraak op je voorrecht: (eventueel) hypotheek, pand, recht van retentie, recht van reclame, eigendomsvoorbehoud. Stuur bewijsstukken van deze aanspraak altijd mee bij het indienen van je vordering.
  7. Stel jezelf actief op tijdens het faillissement. Zo kun je (openbare) zittingen bijwonen, verificatievergaderingen, bestudeer een eventueel akkoord dat je aangeboden krijgt, meld de geconstateerde onregelmatigheden aan de curator.
  8. Reageer op eventuele betwistingen van je vordering.
  9. Stem in met een akkoord als je een onbetwiste vordering ingediend hebt en vraag zodra mogelijk de btw over je facturen terug.

Contact

Jurgen Aarts

Jurgen Aarts

Directeur

Neem contact op