De bank als geldverstrekker voor het MKB

Banciare financieringen

Van alle financieringen in het MKB wordt nog altijd ruim 80% verstrekt via de traditionele banken. Bancaire financieringen vormen vaak de basis van de totale financiering, aangevuld met producten uit de andere onderdelen van het financieringspalet. Bij de bank kun je terecht voor meerdere soorten financieringen. De bekendste zijn de banklening en het krediet op je rekening courant. Maar banken bieden nog diverse andere producten die je kunt combineren, zoals een kredietverzekering, factoring en lease. Het voordeel van een bancaire financiering is dat je voor meerdere producten bij één partij terecht kunt en dat je door verschillende producten te combineren flexibiliteit kunt creëren. Maar voor veel bedrijven is het moeilijk om te voldoen aan de strenge voorwaarden die banken stellen. Hierdoor is het soms niet mogelijk of niet aantrekkelijk om de hele financieringsbehoefte door middel van bancaire financiering in te vullen.

Wij snappen de taal van de bank

Cygnus werkt samen met alle in Nederland actieve banken. Doordat wij de banken allemaal kennen en daar contactpersonen hebben, kunnen doorlooptijden aanzienlijk worden verkort. Bovendien weten wij wat banken nodig hebben aan onderbouwing en stukken om een aanvraag succesvol rond te maken. We gaan graag met je in gesprek. Pas als wij precies snappen wat jij wilt en wij een goed gevoel hebben bij je doelstellingen kunnen wij actief voor je aan de slag. We vinden het belangrijk dat we altijd realistisch zijn in wat de mogelijkheden zijn. We staan voor een verantwoorde financiering. Banken weten dat en vertrouwen op de kwaliteit van onze aanvragen.

Heb je als ondernemer een externe financiering nodig? Cygnus helpt jou bij het complete financieringstraject, van de eerste plannen totdat het geld op jouw rekening staat.

Begeleiding, ook in geval van verlies of toenemende schulden

Overigens kun je ook bij ons terecht als je er financieel niet goed voor staat. In geval je in aanraking komt met bijzonder beheer, zijn wij er ook voor je. Om te kijken hoe we zowel jouw mogelijkheden als de wensen van de bank zo goed mogelijk in balans kunnen brengen.

  • Persoonlijk advies

  • Betrokken experts

  • Verantwoorde oplossingen

Cygnus helpt jou met een bancaire financiering voor je bedrijf

Heb je een voorstel ontvangen van je bank en heb je behoefte aan een second opinion, een concurrerend voorstel of een klankbord? Of heb je behoefte aan goede vakinhoudelijke begeleiding door een onafhankelijk adviseur? Wij diepen jouw wensen uit de begeleiden je van begin tot eind bij jouw financieringsaanvraag. Wij hebben veel expertise op het gebied van bancaire financieringstrajecten. Daarbij beschikken we over actuele kennis van zakelijke financieringsalternatieven die verder reiken dan de bank alleen. Wij begeleiden jou bij het verkrijgen van financieringen met een hoge risicograad, maar ook als de financiering onder normale bancaire voorwaarden valt, staan wij je bij.