Picture of Jurgen Aarts

Jurgen Aarts

Register Treasurer (RT)

Inhoud

Heb je als ondernemer al ooit te maken gehad met de afdeling bijzonder beheer van je bank? Wat is dit eigenlijk? Wat doet zo’n afdeling? En hoe voorkom je dat Bijzonder Beheer jouw bedrijfsvoering gaat bepalen? 

Bijzonder Beheer, wat is het? 

Banken lopen altijd het risico dat een klant zijn financiering niet (op tijd) terugbetaalt of dat hij rente en/of andere kosten niet (op tijd) betaalt. ‘Kredietrisico’ wordt dat genoemd. Als dat risico groter wordt dan normaal, wordt die klant vaak overgedragen aan de afdeling Bijzonder Beheer. Deze afdeling houdt zo’n bedrijf intensief in de gaten en neemt maatregelen om het kredietrisico van de bank te beperken. 

Wat doet de afdeling Bijzonder Beheer?

Wanneer je opgenomen wordt in de afdeling Bijzonder Beheer onderzoekt de bank de levensvatbaarheid van je onderneming. De verdere aanpak is direct afhankelijk van het vertrouwen dat de bank heeft in een gezonde toekomst voor je bedrijf. 

Wel vertrouwen

Als het vertrouwen er is, kan het toch zijn dat de bank aanvullende eisen stelt en aanvullende zekerheden vraagt. De bank zal de onderneming ook dichter gaan volgen. De bank vindt dat er hogere risico’s aan je bedrijf zijn verbonden. Die hogere risico’s worden vaak vertaald in een opslag op de rente en hogere kosten. Deze werkwijze heeft ertoe geleid dat in de volksmond wordt gezegd dat de bank je een paraplu geeft als de zon schijnt en die weer terug wil hebben als het gaat regenen. 

Geen vertrouwen

Als het vertrouwen in een (gezonde) toekomst er niet is zal de bank overgaan tot het opzeggen van de financiering en is alles erop gericht om de financiering bij de bank versneld af te lossen. Daarvoor worden ook juridische dwangmiddelen ingezet. Ook de communicatie wordt dan formeler. Vaak worden ook gespecialiseerde juristen ingevlogen, waar je dan als ondernemer mee te maken krijgt.

Wanneer draagt een bank je over naar Bijzonder Beheer?

Banken hanteren een aantal criteria om ondernemingen over te dragen aan Bijzonder Beheer. Een combinatie van deze criteria maken de positie voor de bank zorgelijker en leiden dus sneller tot het inschakelen van Bijzonder Beheer.

  1. Slechte rentabiliteit met meerdere achtereenvolgende jaren met verlies; 
  2. Slechte solvabiliteit; laag of negatief eigen vermogen; 
  3. De zekerheidspositie is slecht en de bank verwacht een verlies te leiden op de financiering;
  4. Beslaglegging door derden op essentiële activa; een belangrijk signaal dat er iets niet goed gaat; 
  5. Surseance van betaling of faillissement; dit betekent (vrijwel) altijd het einde van de onderneming en de bank zal alles doen om haar geld terug te krijgen.

Wil je meer informatie lezen over Bijzonder Beheer en hoe wij Mkb ondernemingen begeleidingen klik dan hier.

Meer informatie ontvangen? Aarzel niet om contact op te nemen met een specialist.