WHOA redder in nood of toch niet?

WHOA faillissement voorkomen

De wet homologatie onderhands akkoord is per 1 januari van kracht geworden. Op sociale media maar ook in de nieuwszenders wordt deze nieuwste lood aan de crisis instrumententak geprezen als het redmiddel voor ondernemers in zwaar weer. Is dat wel zo en worden veel ondernemers niet blij gemaakt met een dode mus?

Het is natuurlijk al heel lang mogelijk om buiten een faillissement met je schuldeisers afspraken te maken over het gedeeltelijk niet betalen van de schulden. Die mogelijkheid, een onderhands crediteurenakkoord, werd ook veelvuldig toegepast.

WHOA traject

Het is dus niets nieuws. Nieuw is wel dat de WHOA ondernemers helpt die tegen het probleem aanlopen dat niet alle crediteuren willen of kunnen instemmen met een onderhands akkoord. Voor de WHOA had je als ondernemer geen rechtsmiddelen om zo’n akkoord dan via de rechter af te dwingen. Dat kan nu wel en dat versterkt de positie van veel ondernemers.

Feit blijft wel dat de ondersteuning vanuit de WHOA alleen effectief is wanneer de ondernemer al met het grootste deel van zijn schuldeisers goede afspraken heeft kunnen maken. Wanneer 2/3 van de crediteuren instemt met een aangeboden akkoord, dan kan het via de rechter afgedwongen worden. De regeling is ingewikkelder dan hoe we deze nu kort door de bocht aangeven, maar in de kern komt het hier wel op neer.

Dat betekent dat de ondernemer, samen met zijn adviseurs, al een fikse inspanning heeft moeten leveren om de crediteuren ervan te overtuigen dat het aangeboden akkoord ook voor de crediteuren zelf voordelen biedt. Het alternatief voor crediteuren is vaak een faillissement en de kans dat er dan een betaling volgt is praktisch gezien uitermate klein.

Gunt een crediteur je een toekomst?

Onze ervaring leert dat het in gesprek gaan met de crediteuren en het bespreekbaar maken van een gedeeltelijke kwijtschelding van de schulden, verre van eenvoudig is. Veel ondernemers zien daar ook als een berg tegenop en dat is begrijpelijk. Het klinkt wellicht wat vreemd, maar ook in onze zakelijke wereld speelt de gunfactor een rol. Gunnen de crediteuren de ondernemer een toekomst?

De slagingskans is dan ook sterk afhankelijk van een aantal zaken:

  • Hoe is de ondernemer “omgegaan” met zijn crediteuren? Is er open gecommuniceerd of zijn er telkens betalingsbeloftes gedaan die vervolgens niet werden nagekomen? Op enig moment daalt dan de bereidheid om mee te denken tot ver onder het vriespunt.
  • Hoe zit het aanbod in elkaar? Welk percentage? Wanneer wordt er betaald?
  • Hoe ga je als ondernemer om met de “kleine” crediteuren?

Start tijdig met voorbereiden

Onze ervaring is dat je de kleinere crediteuren en klein is altijd arbitrair, het beste volledig kunt betalen. Als je al weinig te vorderen hebt en je dreigt daar nog maar een klein deel van te ontvangen, dan zal de reactie snel zijn; dan maar niets, hier werk ik niet aan mee. Kortom, de WHOA is een prima extra hulpmiddel, maar heel veel hangt nog altijd af van de ondernemer. Het is ook hier belangrijk om een onderhands akkoord tijdig op te pakken en goed voor te bereiden.

Schakel de hulp in van een specialist

Schakel deskundige hulp in en doe dat ook tijdig. Wacht niet tot het water al met golven je mond binnenstroomt, want dan kan het te laat zijn.

Waarom Cygnus?

Financieringsscan aanvragen

Krijg snel inzicht in jouw financieringsmogelijkheden

Jurgen Aarts directeur Cygnus bedrijfsadviseurs & financieringsspecialisten

Jurgen Aarts 
Directeur Cygnus

Bereken hoeveel jij kunt lenen

Krijg inzicht in financieringsmogelijkheden.
Vraag de gratis financieringsscan aan en we nemen contact op jouw mogelijkheden te bespreken.