Wat doet een bedrijfsadviseur?

Heb je er ooit over nagedacht om een bedrijfsadviseur in te schakelen? Om je bedrijf te helpen, voor een eenmalige beoordeling of voor een langere periode? Veel Mkb-ondernemingen aarzelen vanwege de kosten. Maar wanneer je bereid bent het als een investering te zien en je kiest de juiste persoon, dan zal een adviseur juist geld voor je verdienen.
Bedrijfsadviseur van Cygnus voor bedrijfsadvies en liquiditeitsverbetering voor MKB'ers

Een goede ondernemer is de specialist in zijn vakgebied. Hij kent de markt, de producten, het bedrijfsproces, de leveranciers en de klanten. Die zijn bijna allemaal terug te vinden op de linkerkant van de balans. Voor het bereiken van de bedrijfsdoelstelling is ook het organiseren van een reeks zakelijke aspecten: van financiën, investeringen tot bedrijfsplannen belangrijk. Dat is de rechterkant van de balans. En daar liggen de kwaliteiten van een bedrijfsadviseur.  

Bedrijfsadviseur en financieel adviseur

Het is de rol van een bedrijfsadviseur om adviezen te geven en vraagstukken af te handelen voor organisaties en bedrijven. Deze vraagstukken kunnen over veel verschillende onderwerpen gaan. Het kan over financiële zaken gaan, maar ook over de strategie van een organisatie. Een bedrijfsadviseur analyseert een situatie of een probleem om daar vervolgens advies over uit te brengen. Ook kan hij of zij zorgen voor de uitvoering van het proces om een vraagstuk of probleem op te lossen. Hoewel de term bedrijfsadviseur en financieel adviseur vaak samengaan en sommige onderdelen ook overlappen is er toch een nuanceverschil. Een financieel adviseur staat ​​ook bekend als financiële planner en richt zich meer op de ondernemer zelf. Een financieel adviseur helpt ondernemers en bedrijven bij het nemen van weloverwogen beslissingen over investeringen.

Een bedrijfsadviseur kun je voor verschillende vraagstukken inzetten:

Financiële planning:

Veel bedrijven worstelen met de financiële planning. Met financiële planning bedoelen wij het opstellen van een goede liquiditeitsplanning en deze ook volgen. Het opstellen en volgen van een liquiditeitsplanning geeft namelijk overzicht én rust. We leven inderdaad in een gecompliceerde economie waar veel onduidelijkheden zijn en waar zeker niet alles te plannen valt. Maar het is mogelijk om voorspellingen te doen die helpen bij het toewijzen van uitgaven en het beslissen op welke bedrijfsonderdelen we ons willen concentreren. Een deskundige bedrijfsadviseur kan hierbij een grote hulp zijn. Wanneer merk je dat je met een goede adviseur te maken hebt? Wanneer hij of zij je leert hoe dit proces werkt en zo ook je eigen vaardigheden kan verbeteren!

– Begeleiding bij financierings- en investeringsoplossingen:

Om bedrijfsdoelstellingen te realiseren, is geld nodig. Het aantrekken van extern kapitaal kan voor veel Mkb- ondernemers een ingewikkelde en langdurige zoektocht zijn. Een bedrijfsadviseur kan voor bedrijven de beste financieringsoplossing in kaart brengen. Er is namelijk vaak niet een kant-en-klaar aanbod. De keuze is mede afhankelijk van de doelstellingen van het bedrijf, de levensfase en financierings- en investeringsdoeleinden. Een bedrijfsadviseur heeft kennis van de financieringsmarkt en kan een breed pallet van financierings-oplossingen aanbieden. 

– Begeleiding bijzonder beheer:

Wanneer een bedrijf bij de afdeling Bijzonder beheer terecht komt, is dit voor veel Mkb-ondernemers een onbekende situatie. Een bedrijfsadviseur kan ondernemers tijdens dit proces begeleiden en kan verschillende taken uit handen nemen. Hij of zij kan aanwezig zijn bij het gesprek met de afdeling Bijzonder Beheer van de bank zodat de communicatie optimaal verloopt. Of stelt een herstelplan op met uitwerking van meerdere scenario’s, regelt de externe financiering, begeleid je bij de doorstart, ook na een faillissement. 

Herstructurering:

Wanneer een bedrijf zich in een crisissituatie bevindt is het belangrijk dat er snel actie komt om erger te voorkomen. Een bedrijfsadviseur gaat na in welke situatie de organisatie zich echt bevindt, doet een financiële analyse, en luistert naar de wensen van de ondernemers. Vervolgens komt hij met een concreet plan om het bedrijf er weer bovenop te helpen. 

Bedrijfsoverdracht:

Ook wanneer de tijd is aangebroken om afscheid van de onderneming te nemen om andere dingen te gaan doen, zal de bedrijfsadviseur de ondernemer met raad en daad bijstaan. Dat vereist weer aparte kennis en vaardigheden. Geen enkele situatie is hetzelfde en elke situatie kan om een andere adviseur vragen. Meer informatie over bedrijfsoverdracht lees je hier.

CFO binnen bereik: 

Een CFO houdt zich bezig met het opstellen van kritische succes factoren om bedrijfsdoelstellingen te behalen, zorgt voor inzicht in de korte- en lange termijn financieringsbehoefte van een bedrijf, stelt financiële maandrapportages op. Veel Mkb-ondernemingen hebben niet de mogelijkheden of het budget om een fulltime CFO binnen de organisatie in te zetten, maar hebben ook niet alle expertise zelf in huis. Dan kan een CFO binnen bereik hulp bieden. Met een CFO binnen bereik krijgen Mkb-ondernemingen toegang tot een ervaren CFO die ervaring heeft in het bedrijfsleven voor een vast en relatief klein bedrag per maand. 

Jouw bedrijf verdient een goede bedrijfsadviseur 

Een bedrijfsadviseur kan je op veel vlakken helpen om jouw eigen kennis en ervaring aan te vullen. Wanneer je als ondernemer een bedrijfsadviseur in de arm neemt, dan wil je dat je daarop kunt bouwen en vertrouwen. 

Wat kan een bedrijfs- en financieel adviseur voor jouw bedrijf betekenen?

Niemand is een meester in alles wat gedaan moet worden en een doe-het-zelf-aanpak kan een bedrijf in problemen brengen. Daarom raden experts ondernemers aan om advies in te winnen bij cruciale aspecten van een bedrijf, voordat ze een beslissing nemen. Bedrijfsadviseurs zijn uitgerust met voldoende kennis en inzicht van de markt die een ondernemer uiteindelijk kan helpen bij het nemen van een weloverwogen beslissing.

Contact

Jurgen Aarts

Jurgen Aarts

Directeur

Neem contact op